Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który został zwolniony dyscyplinarnie ze stanowiska, które pełnił od ponad trzech dekad, w oparciu o nieprawdziwe zarzuty wskazane w treści wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.

Obszar Doradztwa Prawnego: Prawo Cywilne, Prawo Pracy


Działania Kancelarii

Kancelaria wniosła odwołanie od wypowiedzenia do sądu pracy. Adwokat prowadząca sprawę, zweryfikowała i zestawiła stawiane w wypowiedzeniu umowy o pracę zarzuty z dokumentacją przedsiębiorstwa, zeznaniami świadków i korespondencją mailową, następnie wskazała we wnioskach wszystkie nieprawdziwe, niespójne i nielogiczne zarzuty przedstawione klientowi przez pracodawcę. Kancelaria wniosła o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.  Sprawa została skierowana do mediacji, która nie została zakończona ugodą. Następnie sprawę kontynuowano przed sądem pracy, w którym pracodawca widząc zasadność argumentów pracownika zaproponował zawarcie ugody i wypłacenie odszkodowania oraz kosztów reprezentacji przez pełnomocnika.


Rezultat

Wobec wystąpienia przez pracodawcę z propozycją szybszego zakończenia postępowania sądowego, klient wyraził zgodę na nieznaczne obniżenie odszkodowania w zamian za natychmiastowe zakończenie sporu i wypłacenie satysfakcjonującego go świadczenia pieniężnego przez pracodawcę.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności