Sprawa o nierówne traktowanie w zakresie wynagradzania

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka z problemem polegającym na tym, że otrzymuje niższe wynagrodzenie za taką samą pracę w porównaniu do jej współpracowników. Podkreśliła, że fakt ten wielokrotnie zgłaszała osobiście jak też za pośrednictwem przełożonej do pracodawcy, jednak na przestrzeni lat jej działania były bezskuteczne.

Obszar Prawa: Prawo Cywilne, Prawo Pracy


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka przeanalizowała gruntownie stan faktyczny i stan prawny sprawy, przygotowała pozew o wyrównanie wynagrodzenia klientki i zasądzenia odszkodowania. Kancelaria brała udział w postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, podczas którego klientka wykazała wolę polubownego załatwienia sprawy, natomiast spotkała się z brakiem zrozumienia i podejściem lekceważącym po stronie pracodawcy. W toku postępowania sądowego Kancelaria przedstawiała materiał dowodowy świadczący o tożsamym zakresie obowiązków klientki jak i jej współpracowników, powołała ich na świadków i wykazała, iż przez lata pracodawca całkowicie ignorował zgłaszany przez klientkę problem.


Rezultat

Finalnie Kancelaria osiągnęła sukces doprowadzając do wyrównania wynagrodzenia dla klientki oraz zasądzenia odszkodowania i kosztów sądowych.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności