Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia
Prawo Handlowe
Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia
Prawo Handlowe

Przekształcenia, Fuzje i Przejęcia
Prawo Handlowe

Naturalną drogą dla każdego właściciela jest rozwój podmiotu gospodarczego. Rozwój ten powoduje

Każdy podmiot gospodarczy funkcjonujący w dobie globalizacji, a zwłaszcza konsolidacji rynków, spotyka się lub spotka się z możliwością przekształcenia lub sprzedaży własnego podmiotu gospodarczego, nabycia innego podmiotu gospodarczego lub połączenia własnego podmiotu gospodarczego z innym podmiotem gospodarczym w ramach własnego portfela lub w ramach różnych organizacji.

Każde z tych zdarzeń wymaga dokładnej analizy prawnej oraz przygotowania szczególnych dokumentów oddziaływających zarówno na właścicieli jak i same przedsiębiorstwa. Przy realizacji powyższych procesów naszym zadaniem jest: współpraca z doradcami podatkowymi i finansowymi przedsiębiorcy, przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej zainteresowanych przedsiębiorstw, na podstawie której przygotowujemy tzw. Term Sheet (Zarys Kluczowych Warunków wymaganych do przeprowadzenia procesu), określenie optymalnej ścieżki postępowania prawnego wraz z harmonogramem jego realizacji oraz realizacja uzgodnionego z klientem scenariusza zakończonego podpisaniem ostatecznych umów i zgłoszeniu zmian do odpowiednich rejestrów.

Tak rozumiane współdziałanie pozwala na przeprowadzenie całości transakcji w sposób pewny, zgodny z oczekiwaniami i stanowiący podstawę do budowy lepszej pozycji gospodarczej Klientów naszej kancelarii prawnej.