Specjalizacje
Specjalizacje
Zakładanie Spółek

Zakładanie Spółek

Kancelaria Adwokacka Joanny Jakubowskiej – Zawady zapewnia doradztwo i reprezentację przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz świadczy usługi związane z obsługą procesów tworzenia podmiotów – spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych. Analizując zamierzenia i cele Klientów, Kancelaria przygotowuje rozwiązania skrojone na miarę indywidualnych potrzeb, w tym także pomaga wybrać najwłaściwszą formę prawną dla danej działalności, reprezentuje przed właściwymi organami i sądami, opracowuje koncepcje oraz realizuje procesy restrukturyzacyjne (łączenie, podział, przekształcenie) i likwidacyjne.

Opracowywanie dokumentów założycielskich

Podmioty prawa charakteryzują się specyfiką stosowanych metod i narzędzi, zarówno w zakresie wdrażanych technologii, strategii biznesowych jak i stosunków wewnętrznych i organizacji pracy.  W celu maksymalnego odzwierciedlenia koncepcji i filozofii zakładanych działalności, Kancelaria opracowuje, a także opiniuje dokumenty założycielskie, w tym umowy i statuty spółek, uchwały i regulaminy, uwzględniające spersonalizowane zagadnienia między innymi w zakresie reprezentacji, prowadzenia spraw spółki, wykonywania prawa kontroli przez wspólników czy dziedziczenia udziałów. Indywidualizacja przygotowywanych dla Klientów rozwiązań prawnych pozwoli na dostosowanie pomysłów do wymogów przepisów prawa handlowego, a tym samym zamieni plan na biznes w realną, dobrze funkcjonującą spółkę.

Rejestracja spółek prawa handlowego

Założenie spółki to nie tylko dobrze przygotowana umowa i rozwiązania personalno-techniczne, ale także dopełnienie niezbędnych formalności w zarejestrowania spółki w odpowiednim rejestrze. Kancelaria przygotowuje dokumenty rejestrowe wymagane oraz reprezentuje Klientów przed właściwym sądem w celu wpisania nowego podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja zmian w spółkach

Prowadzenie działalności, rozwój firmy, nowelizacje przepisów – to wszystko nieodłącznie wiąże się ze zmianami w strukturze spółki jak i w ustawowych obowiązkach nakładanych na podmioty, które wymagają odnotowania we właściwych rejestrach. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, sprzedaż akcji lub udziałów, rozszerzenie przedmiotu działalności, ustanowienie prokurenta, zmiana wspólnika, wybór nowego zarządu, zmiana siedziby, utworzenie oddziału – to tylko kilka przykładów z licznych przypadków, kiedy spółka zobowiązana jest do zarejestrowania zmian w ustawowym terminie, a niespełnienie tego obowiązku obarczone jest sankcją. Kancelaria świadczy usługi przygotowywania dokumentacji, w tym umów, protokołów, oświadczeń, a także zgłaszania wprowadzonych zmian w stosownych rejestrach.

Kancelaria świadczy także usługi monitu wprowadzanych zmian przepisów prawa, które swoim zakresem obejmować będą dany podmiot, tak, aby praktykowane w spółce rozwiązania pozostawały zgodne z literą prawa i jednocześnie spełniały swoją rolę w bieżącym prowadzeniu działalności.