Obsługa Prawna Firm
Europejskie Prawo Gospodarcze
Obsługa Prawna Firm
Europejskie Prawo Gospodarcze

Obsługa Prawna Firm
Europejskie Prawo Gospodarcze

Pełna i bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w kancelarii adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada polega na wsparciu Klientów kancelarii prawnej, od fazy pomysłu na dane przedsięwzięcie biznesowe, przez okres rozwoju i stabilizacji, aż do momentu podjęcia decyzji o zakończeniu danego przedsięwzięcia. W trakcie tak ujętego „życia” podmiotów gospodarczych spotykamy się z podstawowymi czynnościami jak:

 • Przygotowanie dokumentów założycielskich.
 • Rejestracja działalności w odpowiednich do tego organach państwowych.
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, w tym przygotowanie wzorców umów dla poszczególnych sfer działania przedsiębiorcy.
 • Przygotowywanie dokumentów przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych, oraz uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników.
 • Opiniowanie Umów przekazanych przez podmioty/osoby, z którymi Klient ma zamiar nawiązać współpracę lub już ją prowadzi.
 • Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji ustaleń umownych.
 • Prowadzenie w imieniu Klienta sporów pozasądowych.
 • Prowadzenie i Reprezentacja Klienta przed Sądami Powszechnymi w tym Sądem Najwyższym.
 • Prowadzenie i Reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych w tym przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Prowadzenie i Reprezentacja Klienta w sprawach z zakresu Zamówień Publicznych.
 • Windykacja przedsądowa i procesowa należności klienta.

Zakres usług i porad prawnych

Wyżej wymieniony wykaz ma charakter jedynie podstawowy i dotyczy czynności, którymi najczęściej zajmuje się nasza kancelaria prawna w Rzeszowie. Zasoby pozwalają nam jednak sięgać dalej i w pełni dostosowywać swoją ofertę do indywidualnych oczekiwań Klienta, tak by obsługa prawna oferowana przez naszą kancelarię, była w pełni satysfakcjonująca.

Kancelaria adwokacka adwokat Joanny Jakubowskiej-Zawada mieści się w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 55, 35-301 Rzeszów. Oferta skierowana jest nie tylko do klientów lokalnych z okolic Rzeszowa, ale również podmiotów z całej Polski. Dysponujemy doświadczonym i wykwalifikowanym zespołem, który jest do dyspozycji naszych klientów.