Sprawa o odszkodowanie za wypadek

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który uległ wypadkowi na oblodzonej powierzchni jezdni przed jego domem, zarządzanej przez władze gminne. Na skutek doznanego wypadku klient został hospitalizowany przez okres miesiąca, a następnie unieruchomiony przez okres kolejnych trzech miesięcy. U poszkodowanego przeprowadzono dwukrotnie zabieg operacyjny, jednak pomimo wdrożonego procesu leczniczego u pacjenta stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu. Pacjent postanowił dochodzić roszczeń w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia od władz gminnych wobec doznanej krzywdy i ograniczeń w życiu zawodowym i prywatnym.


Działania Kancelarii

Kancelaria, w ramach specjalizacji z prawa cywilnego, dokonała analizy i ustalenia składników odszkodowania oraz oszacowała kwotę zadośćuczynienia. Następnie adwokat, prowadzący sprawę, przygotował umotywowane i poparte dowodami wezwanie do zapłaty i likwidacji szkody przez zarządcę drogi. Dzięki prawidłowemu wyliczeniu odszkodowania i ustalenia zadośćuczynienia szkoda została zlikwidowana przez ubezpieczyciela zarządcy drogi, bez konieczności inicjowania postępowania sądowego.


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności