Sprawa o zwrot kosztów leczenia

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który uległ wypadkowi w trakcie uprawiania sportu ekstremalnego za granicą. Pomimo zawartej z ubezpieczycielem umowy gwarantującej opiekę prawną jak również zwrot kosztów procesu leczenia w przypadku doznanego urazu, ubezpieczyciel zaproponował transport do Polski w celu leczenia, podczas gdy specjaliści z kliniki sportowej za granicą rekomendowali niezwłoczne wdrożenie natychmiastowego leczenia. Klinika sportowa uznała, że transport klienta do Polski z pewnością wydłuży jak i skomplikuje proces leczenia, jest dla niego niekorzystny i niecelowy. Klient postanowił na własny koszt poddać się leczeniu w klinice sportowej za granicą.


Działania Kancelarii

Kancelaria, w ramach specjalizacji z prawa medycznego, wniosła pozew o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia przeciwko ubezpieczycielowi. Dzięki analizie medycznej i prawnej, a przede wszystkim przeprowadzonej opinii biegłego z zakresu medycyny sportowej, ortopedii i traumatologii, prowadzący adwokat wykazała konieczność podjęcia natychmiastowego procesu leczenia jak również wykazała, iż działania ubezpieczyciela miały jedynie na celu oszczędność a nie dobro ubezpieczonego. Interpretacja ogólnych warunków ubezpieczenia jak również stanu zdrowia pacjenta przez Kancelarię pozwoliła na uzyskanie dla niego wysokiego odszkodowania jak i zadośćuczynienia.

Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności