Sprawa o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zwrócił się Pacjent poszkodowany na skutek wypadku komunikacyjnego. Sprawca wypadku nie przyznał się do winy, stąd konieczne było ustalenie jego odpowiedzialności
w ramach postępowania karnego. Na skutek ofensywnych działań Kancelarii w postępowaniu karnym sąd wydał wyrok skazujący sprawcę wypadku i tym samym potwierdził status klienta Kancelarii jako osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Niezależnie od prowadzonego postępowania karnego, Kancelaria, w ramach specjalizacji z prawa cywilnego, rozpoczęła proces likwidacji szkody przed ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel uznał, że do czasu rozstrzygnięcia karnego postępowania sądowego, nie ma podstaw do wypłaty jakichkolwiek środków. Pomimo wydania wyroku skazującego ubezpieczyciel nadal nie zlikwidował szkody w całości, co skutkowało wniesieniem powództwa.


Działania Kancelarii

Adwokat, prowadzący sprawę, skutecznie wykazała winę sprawcy wypadku komunikacyjnego, dokonała niezwłocznego oszacowania i zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, a następnie wniosła powództwo cywilne do sądu przeciwko ubezpieczycielowi. Roszczenie klienta obejmowało zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie za koszty związane z procesem leczenia
i niezbędnymi dojazdami do specjalistów, za utratę wynagrodzenia za pracę, za zniszczony samochód, za zniszczony sprzęt znajdujący się w samochodzie (urządzenie pomiarowe, laptop, telefon komórkowy) oraz za najem samochodu zastępczego za cały okres od daty zgłoszenia szkody do daty zakupu nowego samochodu (około półtora roku!).


Rezultat

Kancelaria zgromadziła, przedstawiła i uzasadniła materiał dowodowy, który stanowił podstawę do uwzględnienia przez sąd całości roszczenia klienta.


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności