Sprawa o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosił się Klient, wobec którego została wydana decyzja odmawiająca przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Lekarz orzecznik uznał, iż pomimo występujących u klienta schorzeń, jego stan zdrowia poprawił się na tyle, że może wrócić do pracy.


Działania Kancelarii

Kancelaria, w ramach specjalizacji z prawa cywilnego, przeprowadziła analizę dokumentacji medycznej, ustaliła fakt, iż klient nadal jestw toku poważnego procesu leczenia i czeka go zabieg operacyjny, a następnie w oparciu
o poczynione ustalenia złożyła odwołanie od decyzji. W toku postępowania sądowego, adwokat prowadzący sprawę, zawnioskowała o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych specjalistów, którzy po zapoznaniu się ze stanem zdrowia klienta jednoznacznie stwierdzili, iż stan zdrowia odwołującego się nie pozwala na podjęcie pracy, wymaga on dalszego leczenia operacyjnego i wzmożonej czujności medycznej.


Rezultat

Odwołanie przyniosło zamierzony rezultat i Klient Kancelarii został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy, co uzasadniało przyznanie klientowi renty.


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności