Sprawa o prawo do opieki długoterminowej

Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka, której zakład ubezpieczeń społecznych odmówił uznania konieczności zapewnienia stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji małoletniego dziecka.


Działania Kancelarii

Kancelaria, w ramach specjalizacji z prawa cywilnego, przeprowadziła analizę dokumentacji medycznej i porównała wyniki badań małoletniego dziecka z innymi dziećmi o takiej samej przypadłości. Analiza porównawcza wykazała, że wyniki badań są tożsame z wynikami dzieci, które wymagają pełnej całodobowej opieki. Adwokat, prowadzący sprawę, sporządził odwołanie, gdzie wykazał, jakie stałe potrzeby fizjologiczne przejawia dziecko, jakie środki medyczne są konieczne do codziennej opieki oraz wskazała na konieczny proces fizjoterapii, która realizowana w warunkach pozadomowych wymagała udziału opiekuna podczas transportu.


Rezultat

Kancelaria dowiodła, że osiągnięty stan zdrowia dziecka stanowi wyłącznie wynik pracy, zaangażowania i permanentnej opieki świadczonej przez klientkę dla swojego klientki dziecka. Lekarze nie prognozowali powrotu dziecka do zdrowia, a podejmowane działania miały przede wszystkim uniemożliwić dalsze pogorszanie stanu zdrowia i dalszy rozwój choroby. Zaprezentowane wnioski oraz dokumentacja medyczna wraz z opiniami ekspertów doprowadziły do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności