Sprawa o Sprostowanie


Opis Sprawy

Do Naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka, która została pomówiona w artykule prasowym umieszczonym na stronie internetowej lokalnego portalu informacyjnego. Klientka dotychczas samodzielnie podejmowała próby w celu usunięcia wpisu u administratora strony, który naruszał dobre imię jej firmy. Mimo kilkukrotnych wezwań, jej działania okazały się bezskuteczne. Artykuł prasowy przedstawił klientkę w negatywnym świetle, dewaluując ją jako eksperta w swojej dziedzinie, pomimo tego, iż ocena autora wpisu była całkowicie nieuzasadniona. Klientka oczekiwała wyłącznie zaprzestania naruszeń i ochrony dobrego imienia, nie była zainteresowana uzyskaniem odszkodowania ani przeprosin.


Działania Kancelarii

Kancelaria Adwokacka dokonała analizy sprawy, a następnie wykazała brak racjonalności argumentów podnoszonych przez autora wpisu, przedstawiła konsekwencje prawne wynikające z dokonanego naruszenia i wezwała administratora strony do usunięcia wpisu.
W wyznaczonym przez Kancelarię terminie wpis został usunięty. Zdecydowane działania Kancelarii oraz w pełni zaprezentowana trafna argumentacja, nie pozostawiły pola do negatywnej odpowiedzi ze strony administratora portalu, który niezwłocznie usunął wpis i tym samym nie była konieczna kontynuacja postępowania na drodze sądowej.

Sprawa prowadzona była w ramach specjalizacji naszej Kancelarii w dziedzinie prawa cywilnego


Copyright 2013-2023 Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Jakubowska-Zawada
Zastrzeżenia prawnePolityka prywatności